Folkhälsans LärMiljö-studie: rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

Beviljade finansiering

Samfundet Folkhälsan
30 000 €

Finansiär

Svenska kulturfonden

Utlysning

November / Vetenskaplig forskning år 2022