Etnonationalism i Finland 1930–1950 (EtnoFin)

Beviljade finansiering

100 000 €

Finansiär

Svenska kulturfonden

Utlysning

November / Vetenskaplig forskning år 2022