Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield

Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield

Akronym

SUDDEN

Projektbeskrivning

Ympäristön lääkeainejäämistä aiheutuvat ekologiset riskit ovat lisääntyneet sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristön hormoni- ja antibioottijäämät ovat erityisen haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina. Erityisesti yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen, nopeuttavat lääkeainejäämien kertymistä ympäristöön. SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen juridiset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Tällä tavoin SUDDEN-hanke pyrkii edistämään lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukemaan lääkealan kestävää kasvua Suomessa.
Visa mer

Startår

2022

Slutår

2023

Beviljade finansiering

Jari Yli-Kauhaluoma
750 473 €

Finansiär

Finlands Akademi

Typ av finansiering

Strategic Research Funding

Utlysning

SRC Program Keys to Sustainable Growth (invited applicants 2021-2023) 2021

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

346568

Vetenskapsområden

Farmaci

Forskningsområden

Farmasia

Temaområden

Uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut