Modern Chemicals Production

< Tillbaka till sökresultaten

Modern Chemicals Production

Projektbeskrivning

Teknologinen kehitys niin biojalostus- ja lääketeollisuuden tuotteissa kuin valmistustavoissa on johtamassa markkinoiden murrostilanteeseen, jossa uudenlaiset tuotteet, kuten täsmälääkkeet ja biopohjaiset komposiitit, vauhdittavat markkinoiden kasvua. Osaamisintensiivisellä valmistuksella on mahdollisuus saavuttaa merkittävää tuotteiden laatuun, kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvää kilpailuetua. Tämän projektin tavoitteena on kehittää uusimpaan kemialliseen synteesiteknologiaan ja prosessianalytiikkaan perustuvaa osaamisalustaa, jolla vahvistetaan suomalaista huippututkimusta, ja jolla on ratkaiseva merkitys yritysten tuotantoprosesseissa sekä uusien tuotteiden suunnittelussa. Alustan hyödyntämisen avulla pyritään lisäämään kansallisen energia- ja ilmastostrategian sekä terveysalan kasvustrategian mukaisesti TKI-toiminnan tehokkuutta, työllisyyttä ja vientiä. Pidemmällä tähtäimellä hanke tulee myös merkittävällä tavalla tukemaan Suomeen suunnitteilla olevan Lääkekehityskeskuksen toimintaa, luomalla edellytyksiä ja teknologia-alustaa lead-yhdisteiden kehitykselle, seulonnalle, optimoinnille, ylösskaalaukselle ja tuotannolle keskuksen tarpeisiin. Lääketeollisuuden lisäksi projekti pyrkii merkittävällä tavalla kehittämään nykyaikaisen synteesiteknologian hyödynnettävyyttä myös biojalostamoissa ja siten parantamaan niiden kansainvälistä kilpailukykyä.
Visa mer

Startår

2021

Beviljade finansiering

29 800 €

Kontaktperson

Mikko Helle

Finansiär

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Typ av finansiering

Co-Creation

Utlysning

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

44646/31/2020