TYPKI

< Tillbaka till sökresultaten

TYPKI

Projektbeskrivning

Ei enää ravinnepäästöjä vaan uusia kiertotaloustuotteita! TYPKI:n tavoitteena on tuottaa teollisuuden jätevesistä uusia kiertotaloustuotteita vuoteen 2028 mennessä ensin kaivossektorille ja sen jälkeen kaikille teollisuussektoreille EU:n sisällä. Teollisuuden luontoon purettavien jätevesien raja-arvot ravinteiden osalta tiukentuvat, joten teollisuudella on kasvava tarve teknistaloudellisesti järkeville jätevesien puhdistustekniikoille ja puhdistuksessa syntyvien konsentraattien ja sivuvirtojen tuotteistamiselle. Jätevesissä on merkittävä raaka-ainepotentiaali, jonka hyödyntäminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja lisää typpi- ja fosforipohjaisten teollisuuskemikaalien ja lannoitetuotteiden omavaraisuutta Euroopassa. Jätevesistä poistettuja ja samalla talteen otettuja ravinteita voidaan hyödyntää esimerkiksi lisäaineena rakennusmateriaaleissa, teollisuuskemikaaleissa ja lannoitteissa. Kierrätystuotteiden käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ollaan helpottamassa, joten nyt on aika kiertotalouden kehitykselle kierrätettyjen ravinnetuotteiden osalta. TYPKI-konsortiossa on mukana koko ravinnearvoketju eli jätevesien tuottajat, ravinteiden puhdistus- ja talteenottoteknologioiden osaajat, erilaisten kierrätystuotteiden valmistajat, sekä teknologioiden ja kierrätystuotteiden käyttäjät. Kehitystyö tehdään huomioiden uusien kehitettyjen konseptien/tuotteiden elinkaari ja teknistaloudellisuus. TYPKIssä kierrätysravinteiden ympärille luodaan vahva ekosysteemi täydennettynä kansainvälisellä yhteistyöllä. Tällä yhteistyöllä voidaan lisätä kilpailukykyä ravinteiden puhdistus- ja talteenottoteknologioiden sekä paremman koostumuksen ja vähemmän epäpuhtauksia sisältävien kierrätystuotteiden osalta.
Visa mer

Startår

2021

Slutår

2023

Beviljade finansiering

Kontaktperson

Tero Luukkonen

Finansiär

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Typ av finansiering

Co-Innovation, deltagare

Utlysning

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

43643/31/2020