HY Kemikaaleja C5 ja C6 sokereista

< Tillbaka till sökresultaten

HY Kemikaaleja C5 ja C6 sokereista

Projektbeskrivning

Tutkimushanke liittyy Nesteen veturihankkeeseen uusiutuvien kemikaalien ja polttoaineiden valmistamiseksi erityisesti 1. tavoitteeseen ”Catalytic conversion of lignocellulosic sugars in water phase to chemicals and fuels”. Lignoselluloosa pohjaiset raaka-aineet ovat määrälliset suurin uusiutuvan raaka-aineen lähde maailmanlaajuisesti ja kotimainen vaihtoehto. Tästä lähtökohdasta kehitettävä teknologia on skaalattava ja Suomen ilmastotavoitteiden mukainen. Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää prosessi biomassan sakkaridien, erityisesti hemiselluloosapohjaisten sokerien muokkaamiseen lisäarvolliseksi kemianteollisuuden raaka-aineeksi. Hemiselluloosan hyödyntäminen on nykyisille biojalostamokonsepteille hyvin haasteellista, johtuen sen heterogeenisesta molekyylitason rakenteesta. Hankkeessa kehitettävä prosessi on siten omiaan luomaan merkittävää lisäarvoa suomalaiselle metsä- ja kemianteollisuudelle. Tämän julkisen tutkimushankkeen toteuttavat seuraavat yliopistot, joiden osaamiset täydentävät toisiaan ja ovat oleellisia hankkeen toteuttamiseksi. Helsingin yliopiston ydinosaamista on katalyysikehitys sokerien muokkaamiseksi arvokemikaaleiksi, Aallon erotustekniikan ja prosessikonseptin kehitys ja Itä-Suomen yliopiston analytiikkaosaaminen tässä projektissa tutkittaviin kemiallisiin systeemeihin. Tässä projektissa tuotetaan vähäarvoisista sivuvirroista korkean lisäarvon kemikaaleja uusiutuvista raaka-aineista, joiden kysyntä on maailmalla erittäin suurta, mittakaavassa useita miljoonia tonneja vuodessa.
Visa mer

Startår

2021

Slutår

2023

Beviljade finansiering

Kontaktperson

Timo Repo

Finansiär

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Typ av finansiering

Offentlig forskning i samarbete med näringslivet (m.m. Co-innovation)

Utlysning

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

43486/31/2020