Kumppanuusmalli

< Tillbaka till sökresultaten

Kumppanuusmalli - E-fuel

Projektbeskrivning

Vuonna 2035 liikennepolttoaineiden tuottaminen CO2:stä on yhtä normaalia kuin tänä päivänä niiden tuottaminen öljystä. E-fuel-ekosysteemin osaamiset yhdistämällä energiaomavaraisuus nousee ja hiilineutraaliuden saavuttaminen mahdollistuu. E-fuel -projektissa kehitetään arvoketju uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä ja talteenotetusta hiilidioksidista korkealuokkaisiksi (drop-in) liikennepolttoaineiksi. Sähköpolttoaineita (e-fuels) tarvitaan täyttämään liikenteen energiantarve tulevaisuuden fossiilivapaassa maailmassa muiden vaihtoehtojen lisäksi mukaan lukien suora sähköistys ja biopolttoaineet. Sähköpolttoaineiden tuotanto on kuitenkin ollut toistaiseksi kannattamatonta johtuen pääsiassa korkeasta uusiutuvan sähkön tarpeesta ja hinnasta. Projektin päätavoitteena on kehittää konsepti sekä demonstroida sähköpolttoaineiden tuotanto korkealla hyötysuhteella integroimalla korkealämpötilaelektrolyysi ja Fischer-Tropsch-synteesi. Kehitetty konsepti demonstroidaan bench-skaalan koelaiteyksiköillä, jotka on sijoitettu merikontteihin. Korkea hyötysuhde saavutetaan kehittämällä korkealämpötilaelektrolyysiä. Tällöin saavutetaan 10-15 %-yksikköä korkeampi hyötysuhde kuin matalalämpötilateknologioilla. Lisäksi korkeampaan hyötysuhteeseen pyritään kehittyneellä yksiköiden integroinnilla. Lisäksi kehitetään hiilidioksidin talteenottoa sekä vesikaasun käänteissiirtoreaktioteknologiaa, mikä on vaihtoehto co-elektrolyysille synteesikaasun tuotantoon. Synteesikaasu konvertoidaan parafiinisiksi liikennepolttoaineiksi Fischer-Tropsch-synteesiä ja jatkojalostusta hyödyntäen. Tuotettujen polttoaineiden käytettävyys, liiketoimintamahdollisuudet ja vaikutukset arvioidaan projektissa. Konsortiossa on 8 PK-yritystä: Convion, Elcogen, AW-Energy, CarbonReUse, ESL Shipping, Ineratec, Kleener ja VG-Shipping sekä 5 suuryritystä: Neste, ABB, AGCO Power, Andritz ja Helen. Vientipotentiaali kehitetyille teknologioille on merkittävä, yli 2,5 BEur. Hanke on osa Nesteen ja ABB:n Vetureita.
Visa mer

Startår

2021

Slutår

2022

Beviljade finansiering

Kontaktperson

Toni Pikkarainen

Finansiär

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Typ av finansiering

Co-Innovation, deltagare

Utlysning

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

43287/31/2020