Healthy Baby Project

< Tillbaka till sökresultaten

Healthy Baby Project

Projektbeskrivning

Tämän projektin tavoitteena on luoda yrityksistä ja tutkimusryhmistä koostuva konsortio, joka lähtee kehittämään keinoja jo varhaislapsuudessa alkunsa saavien kroonisten sairauksien ennustamiseksi ja ehkäisemiseksi. Osallistujien tehtävänä on kehittää uusia potentiaalisia kroonisten sairauksien ennustamis- ja ehkäisykeinoja sekä arvioida näiden keinojen käyttökelpoisuutta elävässä elämässä. Syntyvällä ohjelmalla pyritään tunnistamaan varhain riskiyksilöitä ja estämään näiden kroonisten sairauksien puhkeamista kliinisiksi taudeiksi ja täten edistämään suomalaisten terveyttä,. Krooniset sairauder, kuten tyypin 1 diabetes, keliakia ja allergiset sairaudet ovat varsiin yleisiä Suomessa ja ovat lisääntyneet voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen jokseenkin kaikissa kehittyneissä maissa. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on esim. Suomessa kaikkien korkein maailmassa ja se on lisääntynyt yli viisinkertaisesti 1950-luvun alusta lähtien. Mainitut krooniset sairaudet kuormittavat merkittävästi terveydenhuoltjärjestelmää ja on arvioitu esim. että yhden lapsuudessa alkavan diabetestapauksen estämisellä säästetään noin miljoona euroa. Näin ollen kroonisten sairauksien esiasteen varhainen toteaminen ja kliinisten sairauksien ehkäisy johtaa merkittäviin säästöihin terveydenhuollassa ja seurannaisvaikutusten kautta koko yhteiskunnassa. Lisäksi siitä seuraa riskiyksilöiden elämän laadun huomattavaa parantumista. Varhainen kroonisten sairauksien ennustamis- ja ehkäisyohjelma soveltuu varsin hyvin integroitavaksi suomalaiseen neuvolajärjestelmään toiminnallisesti ja kustannustehokkaasti. Tällainen ohjelma voidaan markkinoida sovellettavaksi muissakin kehittyneissä maissa.
Visa mer

Startår

2021

Beviljade finansiering

Kontaktperson

Mikael Knip

Finansiär

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Typ av finansiering

Co-Creation

Utlysning

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2020

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

43242/31/2020