Kääntämisen jäljet arkistoissa

Beviljade finansiering

Sakari Katajamäki
235 100 €

Beviljat belopp

235 100 €

Finansiär

Koneen säätiö

Utlysning

Apurahahaku