Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihin

< Tillbaka till sökresultaten

Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihin

Projektbeskrivning

Tämän väitöskirjatyön päämääränä on selvittää planktonin vuorovaikutuksia erilaisissa Itämeren lämpenemisen ja suolaisuuden laskun ennusteissa. Käyttämällä viimeisimpiä edistyksellisiä mallinnustekniikoita voimme ennustaa tulevia lämpötilojen ja suolaisuuden muutoksia, joiden perusteella suunnittelemme luonnonmukaisia koejärjestelyjä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Suomessa. Projektin tuloksien avulla voidaan kehittää suosituksia ympäristön hallintasuunnitelmiin, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huomioon. This project aims to investigate plankton interactions under different scenarios of warming and freshening of the Baltic Sea. We will use projections for future temperature and salinity change derived from modelling techniques to set up semi-natural experiments at Tvärminne Zoological Station. Results from this project will be used to develop new management strategies, in which mitigation targets are better suited to predicting climatic changes.
Visa mer

Startår

2021

Slutår

2023

Beviljade finansiering

Clio Hall
28 290 €

Finansiär

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Typ av finansiering

Avhandling

Utlysning

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

E-Nessi_202100317

Vetenskapsområden

Miljövetenskap

Temaområden

Ilmastonmuutos