tietokirjan "Sukupuolitetut kielet" kirjoittaminen

< Tillbaka till sökresultaten

tietokirjan "Sukupuolitetut kielet" kirjoittaminen

Projektbeskrivning

”Sukupuolitetut kielet” on yleistajuinen tietokirja siitä, minkälaisina sukupuolet esitetään erityyppisissä kielissä, miten kielenkäyttö vaikuttaa sukupuolten asemaan ja miten sukupuolisyrjivää kielenkäyttöä voidaan tasa-arvoistaa. Tällaisia kysymyksiä käsittelevä kielitieteellinen sukupuolentutkimus on tuottanut lähes 50 vuoden aikana merkittävän määrän empiiristä tietoa. Suomenkielinen yleisesitys teemoista kuitenkin vielä puuttuu. Alan tutkimus ja monet kansainväliset johdanto- ja käsikirjat ovat käsitelleet enemmän englannin ja saksan tapaisia kieliä, joissa on luonnollinen ja/tai kieliopillinen suku, kuin esimerkiksi viron kaltaisia ”suvuttomia” kieliä. Kirjassa tuodaan kuitenkin erirakenteisia kieliä esiin monipuolisesti ja myös erityyppisistä kulttuureista. Käsiteltävinä ovat muun muassa maskuliinisten ihmisviittausten yleistävä käyttö kaikista ihmisistä, sukupuoli ammattinimikkeissä, puhuttelumuodoissa ja pronomineissa sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kielellinen kuvaus. Keskustelu sukupuolittuneesta ja sukupuolisyrjivästä kielenkäytöstä on lisääntynyt Suomessa. Lisäksi suomalainen yhteiskunta monikielistyy, mikä vaikuttaa niin työelämään kuin koulumaailmaan ja perheisiin. Teos auttaa laajentamaan keskustelua kielenkäytön suhteesta sukupuolten asemaan ja kiinnittämään sitä kansainväliseen tutkimukseen. Kirja antaa tarpeellisia välineitä kielellisen eri- ja tasa-arvoistamisen käsittelyyn muun muassa kieliasiantuntijoille esimerkiksi tiedotus- ja viestintätehtävissä sekä kielikysymyksistä ja tasa-arvosta kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Teos soveltuu myös oppimateriaaliksi yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa.
Visa mer

Startår

2021

Beviljade finansiering

Mila Engelberg
36 000 €

Finansiär

Koneen säätiö

Typ av finansiering

Forskningsbidrag

Utlysning

Apurahahaku

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

Koneen Säätiö_202007886

Vetenskapsområden

Övriga samhällsvetenskaper

Nyckelord

sukupuoli, sukupuoli