THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE SECTOR

THE ADVANCING OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE FINNISH HEALTH CARE SECTOR

Projektbeskrivning

Suomalainen terveydenhuoltsektori on ollut pitkään tietoinen sosiaalisen vastuun kysymyksistä, mutta nykyään huolta aiheuttaa entistä enemmän myös sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöllistä kestävyyttä edistetään suomalaisella terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti tutkimus tarkastelee kestävyystoimijuutta sektorilla sekä sitä, miten toimijuutta voidaan tukea sektorin ympäristövastuun parantamiseksi. The Finnish health care sector is aware of its social responsibility, but now the sector is facing its adverse impacts on our natural environment. This doctoral thesis aims to find out how environmental sustainability is advanced in the Finnish health care sector. The research pays special attention to sustainability agency in the sector, and how it can be supported to improve the sector's environmental sustainability.
Visa mer

Startår

2022

Slutår

2024

Beviljade finansiering

Larissa Niemi
78 000 €

Finansiär

Maj ja Tor Nesslingin Säätiö

Typ av finansiering

Avhandling

Utlysning

Yleinen haku väitöskirja – ja tutkimuksen jalkautushakkeisiin

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

E-Nessi_202100019

Vetenskapsområden

Miljövetenskap

Temaområden

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Identifierade teman

health care