Apurahat graduntekijöille

Ansökningstid

01.02.2013 - 28.02.2013 kl. 00:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiKulturforskning, SpråkvetenskaperJordbruks- och skogsvetenskaperJordbruks- och skogsvetenskaperKonstLitteraturNaturvetenskaperData- och informationsvetenskap, Geografi, Matematik, Miljöforskning, StatistikSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperJuridik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialvetenskaper, Statsvetenskap, förvaltningsvetenskap