Pro gradu -apurahat

Ansökningstid

19.08.2015 - 30.09.2015 kl. 00:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiHistoria och arkeologi, Kulturforskning, TeologiSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperFöretagsekonomi, Juridik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Psykologi, Socialgeografi och ekonomisk geografi, Socialvetenskaper, Statsvetenskap, förvaltningsvetenskap