Apuraha

Ansökningstid

23.11.2015 - 29.02.2016 kl. 00:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiSpråkvetenskaperSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperFöretagsekonomi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Statsvetenskap, förvaltningsvetenskapTeknikArkitektur, Byggnads- och samhällsteknik, El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik, Industriell bioteknologi, Maskin- och produktionsteknik, Materialteknik, Medicinsk teknik, Miljöbioteknologi, Miljöteknik, Nanoteknologi, Teknisk kemi, kemisk processteknik