Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning 2024

Ansökningstid

8.5.2024 - 11.6.2024 kl. 09:00

Beskrivning

Finansieringsmetoden

Akademiprojekt med särskild inriktning

Sökanvisning