Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering (Profi 8-utlysningen 2024)

Ansökningstid

15.5.2024 - 12.6.2024 kl. 09:00

Beskrivning

Finansieringsmetoden

Stärkande av universitetens profilering PROFI

Sökanvisning