Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses stipendier och understöd

Ansökningstid

1.1.2024 - 29.2.2024 kl. 23:59

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiFilosofi, Historia och arkeologi, Konstforskning, Kulturforskning, Språkvetenskaper, TeologiMedicinska och vårdvetenskaperFarmaci, Hälsovetenskaper, NeurovetenskapSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperFöretagsekonomi, Juridik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Nationalekonomi, Pedagogik, Psykologi, Socialgeografi och ekonomisk geografi, Socialvetenskaper, Statsvetenskap, förvaltningsvetenskapTeknikArkitektur, Byggnads- och samhällsteknik, El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik, Industriell bioteknologi, Maskin- och produktionsteknik, Materialteknik, Medicinsk teknik, Miljöbioteknologi, Miljöteknik, Nanoteknologi, Teknisk kemi, kemisk processteknik