Apuraha on haettavissa aikavälillä

Ansökningstid

18.8.2023 - 29.9.2023 kl. 16:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiHistoria och arkeologi, Konstforskning, Kulturforskning, SpråkvetenskaperKonstBarnkultur, Bildkonst, Fotografi- och filmkonst, Konstindustri och handarbete, Litteratur, MediekonstKultur- och medborgaraktivitetAnnan förenings- och medborgaraktivitet, Bildningsarbete, Idrott och sport, KulturväsenSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperPedagogik