Eino Jutikkalan rahaston apurahat

Ansökningstid

24.4.2023 - 31.5.2023 kl. 23:59

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiFilosofi, Konstforskning, Kulturforskning, Språkvetenskaper, TeologiSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperPedagogik, Psykologi