Yrjö Jahnssonin säätiön syksyn apurahahaku

Ansökningstid

1.9.2023 - 29.9.2023 kl. 16:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Medicinska och vårdvetenskaperBiomedicinska vetenskaper, Folkhälsovetenskap, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Klinisk medicin, Neurovetenskap, OdontologiSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperNationalekonomi