Ålands självstyrelses jubileumsfond

Ansökningstid

9.3.2023 - 13.4.2023 kl. 16:15

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Humanistiska vetenskaper och teologiHistoria och arkeologi, Kulturforskning, SpråkvetenskaperKultur- och medborgaraktivitetKulturväsenMedicinska och vårdvetenskaperBiomedicinska vetenskaper, Folkhälsovetenskap, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Hälsovetenskaper, Medicinsk bioteknologi, VårdvetenskapNaturvetenskaperData- och informationsvetenskap, MiljöforskningSamhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaperNationalekonomi, Socialgeografi och ekonomisk geografi