Grants, Project and Travel Grants 2023

Ansökningstid

1.1.2023 - 31.1.2023 kl. 23:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Medicinska och vårdvetenskaperBiomedicinska vetenskaper, Farmaci, Folkhälsovetenskap, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Hälsovetenskaper, Klinisk medicin, Medicinsk bioteknologi, Neurovetenskap, Odontologi, VårdvetenskapTeknikIndustriell bioteknologi, Medicinsk teknik