Travel grant for doctoral students

Ansökningstid

16.12.2022 - 28.2.2023 kl. 18:00

Beskrivning

Sökanvisning

Ämnesområden

Jordbruks- och skogsvetenskaperDjursvetenskap, mjölkproduktlära, Jordbruks- och skogsvetenskaper, Jordbruksbioteknologi, Livsmedelsvetenskaper, VeterinärvetenskapMedicinska och vårdvetenskaperBiomedicinska vetenskaper, Farmaci, Medicinsk bioteknologiNaturvetenskaperBiovetenskaper, Fysik, Geovetenskaper, Kemi, MiljöforskningTeknikByggnads- och samhällsteknik, Industriell bioteknologi, Materialteknik, Medicinsk teknik, Miljöbioteknologi, Miljöteknik, Nanoteknologi, Teknisk kemi, kemisk processteknik