Petäjävetisten kokemuksia kohtaamastaan vesikriisistä 2020

< Tillbaka till sökresultaten

Petäjävetisten kokemuksia kohtaamastaan vesikriisistä 2020

Beskrivning

Aineisto koostuu Petäjävedellä asuvien henkilöiden kirjoituksista liittyen heidän vuonna 2019 kokemaansa vesikriisiin. Vesikriisin aikana talousvesi oli Petäjäveden tietyillä alueilla joko täysin käyttökiellossa tai sen käyttöä säännösteltiin voimakkaasti usean viikon ajan. Kirjoittajilta kysyttiin miten vesikriisi vaikutti vastaajan ja hänen lähipiirinsä elämään. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, miten vedenkulutus saatiin vähenemään ja minkälaisia kokemuksia vesikriisistä jäi mieleen. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian Eco-welfare -hanketta. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, perhevaihetta ja työmarkkina-asemaa. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.
Visa mer

Publiceringsår

2021

Upphovspersoner

Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hirvilammi, Tuuli - Upphovsperson

Häikiö, Liisa - Upphovsperson

Lahikainen, Lauri - Upphovsperson

Rikala, Sanna - Upphovsperson

Wallin, Antti - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Nyckelord

Asuminen ja asunnot, Energia- ja luonnonvarat, selviytyminen, poikkeusolot, ruokaturva, kuivuus, luonnonvarat, pohjavesi, säännöstely, vesipula, vesivarat