Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskysely 2014

< Tillbaka till sökresultaten

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön asiakaskysely 2014

Beskrivning

Tutkimuksessa kartoitettiin Tampereen kaupungin Sarviksen sosiaaliaseman asiakkaiden mielipiteitä tämänhetkisten palveluiden tasosta. Kyselyn teemoja ovat toimeentulotuki, asiakaskäynnit, palvelun vaikuttavuus ja tiedonsaanti. Aluksi selvitettiin vastaajien mielipiteitä toimeentulotuen hakemisesta. Seuraavaksi kysyttiin Sarviksen sosiaaliaseman sijainnista ja palvelujen saatavuudesta. Vastaajilta kysyttiin asiakaskohtaamisista ja palvelun laadusta sekä siitä, millaiseksi he kokevat oman asemansa kohtaamisessa työntekijän kanssa. Seuraavaksi tiedusteltiin palvelun vaikuttavuutta kysymällä, miten sosiaalitoimen asiakkuus on vaikuttanut omaan elämäntilanteeseen, onko palvelu vastannut odotuksia ja miten vastaajat suhtautuvat tulevaisuuteensa. Lopuksi selvitettiin, mistä vastaajat ovat saaneet tietoa tarvitsemistaan sosiaalityön ja toimeentulotuen palveluista. Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, perhemuoto, perheeseen kuuluvien alle 18-vuotiaiden lasten määrä, ammattiasema, työttömyysaika, äidinkieli, pääasiallisen palvelun asiakkuus, asioiko ensimmäistä kertaa ja tämänhetkisen asiakkuuden kesto.
Visa mer

Publiceringsår

2021

Upphovspersoner

SOS II -hanke (Tampereen kaupunki, STM:n Kaste-ohjelma) - Upphovsperson

Tampereen kaupunki - Upphovsperson

Tampereen yliopisto - Upphovsperson

Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Kuusisto, Katja - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Nyckelord

sosiaaliturva, Sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus, sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, sosiaalityö, tiedonsaanti, aikuissosiaalityö, asiakaskokemus