Kansalaispulssi 7/2022

Beskrivning

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä myös Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, Ukrainan kriisistä ja varautumisesta. Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin vastaajien luottamusta eri instituutioihin ja toisiin ihmisiin. Vastaajan elämäntilanteesta, elämän merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta esitettiin väittämiä. Edelleen kysyttiin vastaajan hyvinvoinnista ja mielialasta, luottamuksesta tulevaisuuteen sekä koetusta stressistä ja turvallisuudesta. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä. Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan liittyen kysyttiin huolestuttavatko kriisin vaikutukset Euroopan, Suomen, omaan ja läheisten turvallisuuteen tai sodan mahdollinen laajeneminen. Lisäksi tiedusteltiin näkemyksiä viranomaisten ja vastaajien omasta varautumisesta, talouspakotteiden hyväksyttävyydestä sekä vaikuttamisyrityksistä. Tiedonsaantiin ja viestintään liittyen tiedusteltiin vielä, miten luotettavaa ja selkeää viranomaisten viestintä koronakriisistä on ollut. Kysyttiin myös kuinka hyvin vastaaja on noudattanut koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Taustamuuttujina olivat vastauskieli, vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.
Visa mer

Publiceringsår

2022

Typ av data

Upphovspersoner

Tilastokeskus - Upphovsperson

Valtioneuvoston kanslia - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Projekt

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Licens

Nyckelord

Kansanterveys, Valtiovalta, julkinen hallinto, poliittiset organisaatiot, puolueet, Konfliktit, turvallisuus ja rauha, turvallisuus, Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet, luottamus, toimeentulo, viestintä, Sosiaaliset olot ja indikaattorit, kriisit, viranomaiset, tiedonkulku, COVID-19, varautuminen, koronavirukset, mieliala, toimintaohjeet, suojautuminen, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022

Temporal täckning

undefined

Relaterade till denna forskningsdata