Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020

Beskrivning

Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien hyvinvointia sekä kokemuksia ja näkemyksiä eriarvoisuudesta. Tutkimus on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA) -hanketta (päätösnumerot: 293101 ja 314250) sekä Suomen akatemian rahoittamaa Eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) lippulaivahanketta (päätösnumero: 320162). Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin he kokevat saavuttavansa haluamiaan asioita elämässä ja millaiseen yhteiskunnalliseen asemaan he itsensä sijoittavat. Lisäksi kartoitettiin, kokevatko vastaajat luottavansa muihin ihmisiin, ovatko he saaneet toimeentulotukea sekä kuinka hyvin he kokevat saavansa taloutensa kulut katetuiksi. Vastaajille esitettiin myös erilaisia mielialaa koskevia kysymyksiä. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuorovaikutuksesta naapureidensa kanssa, heidän asuinalueensa sekä kyseisen paikkakunnan keskustan turvallisuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, Suomen turvallisuudesta, sosiaaliturvasta sekä omasta hyvinvoinnista. Edelleen tiedusteltiin, kuinka tyytymättömiä tai tyytyväisiä vastaajat elämäänsä kokonaisuutena ovat. Taustamuuttujina ovat maakunta, sukupuoli, syntymävuosi, perhemuoto, kotitalouden rakenne, asunnon hallintaperuste, asuntotyyppi, koulutusaste, ammattiasema, kotitalouden tulot ja menot sekä mitä puoluetta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.
Visa mer

Publiceringsår

2022

Typ av data

Upphovspersoner

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kainulainen, Sakari - Upphovsperson

Itä-Suomen yliopisto

Kouvo, Antti - Upphovsperson

Tampereen yliopisto

Saari, Juho - Upphovsperson

Turun yliopisto

Kujala, Pietari - Upphovsperson

Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos

Niemelä, Mikko - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Projekt

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Licens

Nyckelord

tasa-arvo, elintaso, Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, Yleinen terveydentila ja hyvinvointi, turvallisuus, sosiaaliturva, eriarvoisuus, huono-osaisuus, hyvinvointi, toimeentulotuki, tyytyväisyys, Sosiaaliset olot ja indikaattorit, tyytymättömyys, sosiaalinen kerrostuneisuus, hyväosaisuus

Temporal täckning

undefined

Relaterade till denna forskningsdata