Lapsuus ja lasten ystäväsuhteet 1900-luvun Suomessa -kirjoitusaineisto 2018-2019

< Tillbaka till sökresultaten

Lapsuus ja lasten ystäväsuhteet 1900-luvun Suomessa -kirjoitusaineisto 2018-2019

Beskrivning

Aineiston teemana on 1900-luvun lapsuusmuistot ja lasten ystävyyssuhteet ja se sisältää 65 vapaamuotoista kirjoitusta aiheesta. Aineisto koostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja tutkija Antti Malisen muistitietokeruuseen lähetetyistä teksteistä. Kirjoitusohjeissa vastaajia ohjeistettiin kertomaan omasta lapsuudestaan, muun muassa ystävien merkityksestä ja kaveriporukoista sekä siitä, mitä lapsena kavereiden kanssa tehtiin ja millaisista asioista puhuttiin. Vastaajia pyydettiin kertomaan myös koulumaailmasta, esimerkiksi millainen luokkahenki koululuokassa oli ja viettikö vastaaja vapaa-aikaa koulukavereiden kanssa. Kirjoituskutsussa kysyttiin myös kaverisuhteissa pärjäämisestä, eli miten leikkeihin ja kaveriporukoihin pääsi mukaan, oliko kiusaamista ja millaista se mahdollisesti oli. Lisäksi pyydettiin kertomaan siitä, millainen rooli vastaajalla itsellään sekä muilla hänen lapsuudessaan vaikuttaneilla henkilöillä oli, sekä millä tavoin aikuiset puuttuivat lasten tekemiseen ja millaisia sääntöjä aikuiset asettivat lapsille. Taustatietoina kysyttiin vastaajan nimeä tai nimimerkkiä, ammattia, syntymäaikaa, postitoimipaikkaa ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.
Visa mer

Publiceringsår

2021

Upphovspersoner

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Arkisto - Upphovsperson

Tampereen yliopisto

Malinen, Antti - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

HUMANISTISKA VETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Nyckelord

Lapset, Perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet, kasvatus, vanhemmat, sosiaaliset suhteet, yksinäisyys, kiusaaminen, pelaaminen, lapsuus, ystävät, muistot, leikkiminen