< Tillbaka till sökresultaten

Apurahoja julkaisu- ja seminaaritoimintaan

Ansökningstid

01.02.2013 - 28.02.2013

Beskrivning

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap , Geografi , Humanistiska vetenskaper och teologi , Jordbruks- och skogsvetenskaper , Jordbruks- och skogsvetenskaper , Juridik , Konst , Kulturforskning , Litteratur , Matematik , Medie- och kommunikationsvetenskap , Miljöforskning , Naturvetenskaper , Samhälls-, ekonomi- och beteendevetenskaper , Socialgeografi och ekonomisk geografi , Språkvetenskaper , Statistik , Statsvetenskap, förvaltningsvetenskap , Övriga

Sökanvisning