Sammanställ dina uppgifter i en offentlig profil i tjänsten Forskning.fi

Med hjälp av Forskarens profilverktyg kombinerar du din offentliga profil i tjänsten Forskning.fi med uppgifterna i ORCID-tjänsten och från din hemorganisation. I verktyget kan du förhandsgranska uppgifterna innan de publiceras och välja endast de uppgifter som du vill att ska ingå i din profil.

Ny användare? Börjä här:
Mer information:
Har du redan en profil?