Resultaten visas 1 - 6 / 6
resultat / per sida
Publikationens namn
Upphovspersoner
Publikationskanal
År
Publicationer information ikon
Li, Jiachen; Wang, Shiqi; Fontana, Flavia; Tapeinos, Christos; Shahbazi, Mohammad -Ali; Han, Huijie; Santos, Helder A.
Bioactive Materials
2023
Publicationer information ikon
Lei Wu; Wenhui Zhou; Lihua Lin; Anhong Chen; Jing Feng; Xiangmeng Qu; Hongbo Zhang; Jun Yue
Bioactive materials
2022
Publicationer information ikon
Liang Ye, Wang Yonghua, Wang Liping, Liang Zhijuan, Li Dan, Xu Xiaoyu, Chen Yuanbin, Yang Xuecheng, Zhang Hongbo, Niu Haitao
Bioactive materials
2021
Publicationer information ikon
Chen, Lu; Zhang, Liucheng; Zhang, Hongbo; Sun, Xiaoming; Liu, Dan; Zhang, Jianming; Zhang, Yuguang; Cheng, Liying; Santos, Hélder A.; Cui, Wenguo
Bioactive materials
2021
Publicationer information ikon
Martins, João P.; Figueiredo, Patrícia; Wang, Shiqi; Espo, Erika; Celi, Elena; Martins, Beatriz; Kemell, Marianna; Moslova, Karina; Mäkilä, Ermei; Salonen, Jarno; Kostiainen, Mauri A.; Celia, Christian; Cerullo, Vincenzo; Viitala, Tapani; Sarmento, Bruno; Hirvonen, Jouni; Santos, Hélder A.
Bioactive materials
2021
Publicationer information ikon
Lin Chen; Jie Deng; Ailing Yu; Yuhan Hu; Bo Jin; Pengyuan Du; Jianhong Zhou; Lei Lei; Yuan Wang; Serhii Vakal; Xingyi Li
Bioactive materials
2021