Hakutulokset

Projektets namn
Finansiär
Mottagare
Startår
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Larissa Niemi, Åbo universitet
2022
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
2021
Koneen säätiö
Maria Balaska, Åbo Akademi
2021
Helsingin Sanomain Säätiö sr
Hannu Harju
2021
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Helsingfors universitet
2021