Hakutulokset

Projektets namn
Finansiär
Mottagare
Startår
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Larissa Niemi, Åbo universitet
2022
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Åbo universitet
2021
Koneen säätiö
Onni Hirvonen, Jyväskylä universitet
2021
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
2021
Helsingin Sanomain Säätiö sr
Niina Meriläinen
2021