The urbanization and the rural production in ancient Thesprotia

The urbanization and the rural production in ancient Thesprotia

Projektbeskrivning

Tutkimus avaa uuden näkökulman kaupungistumiseen ja sen vaikutuksiin ympäröivällä maaseudulla. Se yhdistää erityyppisiä arkeologisia aineistoja selvittäessään kaupungin ja maaseudun moninaisia riippuvuussuhteita. Tarkastelu keskittyy Kreikan Thesprotiaan, jossa sijaitseva Kokytos-jokilaakso on toiminut Helsingin Yliopiston pitkäaikaisen tutkimushankkeen "Thesprotia Expedition" kohdealueena. Hankkeen yhteydessä tehty havainto maaseudun asutuksen jatkuvuudesta läpi kaupungistumisprosessin haastoi aiemman tulkinnan maaseudun autioitumisesta Hellenistisenä aikana. Väitöskirjatutkimuksessa kysymystä periferian ja keskuksen välisestä vuorovaikutuksesta tarkastellaan erityisesti tuotannollisen toiminnan näkökulmasta. Keskeiseksi tutkimusmenetelmäksi on valikoitunut tarkkaan rajatut, tuotannollisiin rakenteisiin kohdistetut arkeologiset kaivaukset. Väitöskirjani yhteydessä suoritetut kaivaukset Gourizassa 2015 ja Gephyrakiassa 2020 ovat jo muuttaneet merkittävästi käsitystä maaseudun merkityksestä koko laakson tuotantotaloudelle. Gourizan keramiikkauuni on osoittautunut yhdeksi antiikin Kreikan suurimmista. Gephyrakian vulkaanista kiveä hyödyntävä mylly edustaa harvinaista segmenttityyppiä, josta tunnetaan nykyisin vain kourallinen esimerkkejä välimeren alueelta. Väitöskirjan osana nyt tutkitut segmentit (Gephyrakia ja Nekyomanteion) viittaavat Sisiliaan, jonne kulkevat kauppareitit ovat historiallisesti viistäneet pitkin Thesprotian rannikkoa. Tutkimukseni näkeekin jokilaakson osana laajempaa kauppareittien verkostoa, joka vahvistui kaupungistumisen myötä ja johon maaseudun tuotantolaitokset kiinteästi kytkeytyivät.
Visa mer

Startår

2022

Beviljade finansiering

Tommi Turmo
20 000 €

Finansiär

Koneen säätiö

Typ av finansiering

Avhandling

Utlysning

Apurahahaku

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

Koneen Säätiö_202105954

Vetenskapsområden

Historia och arkeologi

Nyckelord

Arkeologia, Kaupungistuminen, Kauppareitit, Kreikka

Identifierade teman

history, archaeology